Hakkımızda

Derneğimiz, Primer İmmün Yetmezlik ve bu çatı altında toplanan tüm bağışıklık sistemi hastalıklarının önemini vurgulayarak toplumsal farkındalığı arttırmak için kurulmuştur. 

Hedeflerimiz;

 1. Doktor ve hemşirelerden alacağı destekle hasta ve hasta yakınları arasındaki iletişimi sağlamak, 

2.Bu çerçevede kongre , sempozyum, seminer , sosyal aktiviteler düzenlemek ve her türlü yazılı ve görsel iletişim araçlarını kullanmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile  üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, 

3.Primer İmmun Yetmezlik konularına katkıda bulunmak amacı ile yurtiçi ve yurtdışından konuklar davet etmek, organizasyonlar düzenlemek, yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 

4.Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmaktır.