Yararlı Adresler

IPOPI, Uluslarası Primer İmmün Yetmezlik Hastaları Derneği

CGD society, Kronik Granülomatöz Hastalık Derneği

info4pi, Jeffrey Modell Vakfı